Port

Co je to Port?

1. Přístav je zařízení, převážně na pobřeží, pro nakládku a vykládku zboží. Používá se také pro nastupování a vystupování cestujících.

2. Přístav je námořní termín. Označuje celou levou stranu plavidla, pokud stojíte vzadu a směřujete k přední straně. V jakémkoli postavení námořníci stojí, poloha přístavu se nemění (vždy na levé straně plavidla). Opačným směrem od přístavu je pravý bok, který označuje celou pravou stranu plavidla.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th