Cargo Retention Clauses.

Co jsou doložky o zadržení nákladu?

Doložka o udržení nákladu je právní nástroj používaný při přepravě kapalného nákladu. Nástroj poskytuje charterovníkovi právní základ pro uplatnění snížení přepravného, pokud jeho náklad není po vyložení ve stejném množství, jak je popsáno v přepravním listu. V tomto ohledu nese majitel lodě veškerá rizika týkající se rozdílů v nákladu.

Při přepravě kapalného zboží může dojít ke zkratu množství po vyložení. Snížení může být způsobeno teplotou a/nebo nemožností včerpat část nákladu ze skladovacího prostoru na lodi. Pokud k tomu dojde, má charterovník právo odečíst z přepravní ceny částku odpovídající hodnotě sníženého množství.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th