Přenosová technologie

Co je technologie dopravníků?

Konvejorová technologie se používá pro optimalizaci vnitřního materiálového toku. Vědecky je konvejorová technologie pododvětvím strojírenství, které se zabývá plánováním, návrhem, koncipováním a realizací konvejorů pro přepravu jednotkových zátěží nebo většího množství materiálu.

Zásadním rysem konvejorové technologie je to, že se nezabývá přepravou na dlouhé vzdálenosti, ale spíše pohybem zboží v ohraničených provozních oblastech. Pro pohyb zboží se v konvejorové technologii využívají komponenty jako jsou lana, kladky, tažná kola nebo lano bubny.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th