Přeprava koní

Co je to přeprava koní?

Přeprava koní je pohyb koní z místa na místo. Při přepravě koní mohou být použity různé dopravní prostředky. V této souvislosti je důležité, aby příslušné vozidlo splňovalo příslušné požadavky na životní podmínky zvířat pro předpisy silničního provozu.

Proto je třeba podat žádost o jednorázové pojištění přepravy koní nejméně 24 hodin před plánovanou přepravou koní. Kromě toho je důležité si uvědomit, že řidič koníku nebo odpovídajícího tažného vozidla musí mít platný řidičský průkaz: řidičský průkaz třídy B a řidičský průkaz pro přívěsný vůz třídy E.

Obecně je maximální povolená rychlost pro kombinaci vozidla a přívěsu pro koně 80 km/h.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th