Přeprava nebezpečných látek

Co je přeprava nebezpečných látek?

Termín přeprava nebezpečných látek popisuje pohyb nebezpečných látek z jednoho místa na druhé. Přeprava nebezpečných látek má stanovená pravidla, která musí všechny přepravní společnosti dodržovat.

Zákon o přepravě nebezpečných látek stanovuje, že nebezpečné látky jsou látky a předměty, které svou povahou, stavem nebo vlastnostmi představují hrozbu veřejného pořádku nebo bezpečnosti – především tedy životu a zdraví lidí, zvířat a věcí.

V extrémně industrializované společnosti se tyto nebezpečné látky často používají. V kontextu dopravy je důležité chránit bezpečnost, život a zdraví veřejnosti prostřednictvím nejvyšší péče a spolehlivosti. V tomto kontextu jsou nezbytné vhodné vybavení vozového parku a školení zaměstnanců, aby byla zajištěna bezpečná přeprava citlivých zboží.

Kromě toho byl vytvořen mezinárodní soubor předpisů (ADR), který platí v mnoha zemích v závislosti na druhu dopravy. Například v Německu lze nebezpečné látky přepravovat nákladními auty, vlaky, loděmi nebo letadly.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th