Přeprava zásilky

Co je to doprava zásilkovou službou?

Na rozdíl od přepravy nákladu, se přeprava balíčků používá k popisu přepravy menších, lehčích a dobře zabalených objektů. Obvykle se slovem „balíček“ myslí zásilky vážící méně než 70 kg za kus a snadno přepravitelné bez pomoci. Pokud přepravujete několik malých předmětů najednou, přeprava balíčků je nákladově efektivní možnost.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th