Přeprava

Co znamená přeprava?

Přeprava je obchodní činnost při přepravě zboží po silnici nebo po železnici. V podstatě se jedná o přesun kontejneru z jednoho místa na druhé. Existují dvě hlavní kategorie přepravy, a to přeprava dopravcem a přeprava obchodníka.
Přeprava dopravcem je, když přepravní společnost pečuje o přepravu kontejneru, zatímco přeprava obchodníka se týká přesunu kontejneru obchodníkem pomocí určeného přepravního dodavatele.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th