Přepravní list pro sledování zásilky

Co je Cargo Tracking Note?

Celní označení nákladu, také známé jako osvědčení o osvobození, je nástroj při přepravě zboží do nebo přes státy střední a západní Afriky. Toto označení musí být před příjezdem jakéhokoli zásilky na přístav podáváno, aby bylo možné celně deklarovat.

Celní označení nákladu je důležité pro africké země pro kontrolu, dohled a správu přepravy dovozu a vývozu v rámci regionu. Označení obsahuje informace o exportérovi nebo importérovi, hodnotě zásilky, způsobu a typu přepravy, dopravních nákladech a názvu plavidla.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th