Přepravní poplatek pro doručení na místo určení (DDC)

Co je to poplatek za doručení na místo určení?

Příplatek za doručování na cílovou destinaci je dodatečný poplatek, který účtuje dopravce za přepravu nákladu Full Container Load (FCL), který je většinou určen pro americké přístavy. Poplatek se používá k pokrytí nákladů spojených s používáním jeřábů a vstupního poplatku na terminálu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th