Přepravní trasa

Co je trasa přepravy?

V logistice se termínem line haul označuje přepravu zboží různými prostředky přepravy po souši, vzduchem nebo po vodě mezi dvěma určenými stanicemi. Tyto stanice mohou být města, přístavy nebo dokonce skladovací prostory. Line haul služby navíc vyžadují přesně stanovené časy odjezdů a příjezdů. Lepší poznavatelnost nabídky přepravy pro poptávající zvyšuje atraktivitu plánovaných dopravních operací. Zatímco trasy jsou pevně stanovené, přepravované zboží se může lišit objemem a hmotností, od malých dokumentů po těžké palety.

Kurýrní společnosti sbírají náklad z určeného depa. V tomto depu je náklad se společným cílem seskupen v přívěsech pro (dálkovou) přepravu do třídícího zařízení (hubu) nebo jednoho nebo více dalších typů depa (např. distribučních zařízení). Ve třídících závodech jsou zboží z různých zdrojů tříděno a znovu složeno pro další přepravu na svůj cíl.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th