Převod vozidla

Co je převod vozidla?

Termín převodu vozidla odkazuje na přesun vozidel z místa na místo. Například vozidla mohou být přepravena z dovozce ke jednotlivému prodejci, od prodejce ke zákazníkovi nebo z jedné země do druhé, kde jsou následně registrována a provozována.

V případě přepravy vozidel je vozidlo převáženo na speciálně vybaveném přepravním vozidle nebo, v případě jednotlivých vozidel, na přívěsu. Zvláště cenné vozidla jsou také převážena na speciálních vozidlech uvnitř uzavřených přívěsů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th