Přidělený stock

Co je přidělený skladový stav?

Přidělené zásoby se vztahují na množství zboží nebo surovin v úložišti, které již byly vyčleněny pro jiný účel. Obecně platí, že když jsou zásoby přiděleny pro konkrétní použití, stávají se nedostupnými, i když se ještě mohou vidět nebo nacházet v skladu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th