Příjem zboží (GRN)

Co je to příjemný list zboží?

Goods Received Note (GRN) je záznam o zboží, které bylo přijato od dodavatelů, a tento záznam slouží jako důkaz o přijetí objednaných produktů. Kromě toho je tento záznam používán kupcem k porovnání počtu objednaných zboží s dodaným zbožím.

GRN hraje důležitou roli mezi různými odděleními u několika společností. Především továrny/obchody, oddělení pro nákup a oddělení pro financování/účetnictví používají tento záznam pro aktualizaci skladových zásob a platbu za zboží nakoupené.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th