Princip tlačení

Co je Push princip?

Pushový princip je výrobní systém, ve kterém nemá výrobní společnost explicitní limit na množství práce ve zpracování (WIP), která může být v systému. V podstatě neexistuje žádný limit pro WIP. Princip push se liší od principu pull (který explicitně omezuje množství práce ve zpracování, které může být v systému). Předpokladem pro zavedení pushového principu je, že spotřebitel nezná výrobek a výhoda tohoto výrobku se nejprve musí signalizovat.

Výrobce přináší výrobek na trh – jinými slovy, „tlačí“ výrobek do regálů. V tomto kontextu musí společnost vynaložit úsilí, aby přesvědčila zákazníky, aby si ho koupili – například pomocí vhodných marketingových opatření.

Potenciální kupující obdrží služby nebo informace od výrobce, i když předtím neexistovala žádná skutečná poptávka ze strany kupujícího. Výrobce musí na základě odhadů rozhodnout, zda a kolik by mělo být vyrobeno. Existuje riziko špatného odhadu. Navíc výroba může reagovat pouze omezeně na krátkodobé změny, jako jsou požadavky zákazníků nebo dodatečné objednávky.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th