Přirážka na naftu

Co je to přirážka k naftě?

Dieselový příplatek je dodatečná nákladová položka, která je účtována na náklady na dopravu. Výše příplatku se liší a je stanovována každý měsíc na základě aktuální ceny ropy. Při přepravě zboží zákazník obdrží čistou nákladovost dopravy, do které je zahrnutý i příplatek.

Dieselový příplatek byl zaveden jako reakce na vývoj cen na energetickém trhu a může být vypočítán pomocí plovoucího sazebníku pro naftu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th