Přístav vykládky (POD)

Co je myšleno pod pojmem přístav určení?

Přístav vyložení je místo, kde loď vykládá nebo vyloží některé nebo všechny své náklady. Následně jsou náklady doručeny svým různým příjemcům.

POD je také známý jako Přístav vyložení (POU).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th