Pronajímatel

Kdo je nájemce?

Charterer je osoba nebo organizace, která pronajímá loď, nákladní automobil nebo jiné prostředky přepravy pro přepravu zboží z jednoho místa na druhé. V některých případech je pronajata část kapacity lodi. Charterer může být vlastníkem přepravovaného zboží. Také charterer může být zástupcem nebo makléřem jednajícím jménem vlastníka zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th