Prostředky dopravy

Co znamená doprava?

Dopravní prostředek je jakýkoli druh dopravního zařízení používaný k přepravě zboží a lidí z jednoho místa na druhé. Dopravní prostředek se používá střídavě s způsobem dopravy.

Dopravní prostředky jsou autobus, vlak, letadlo, loď, automobil atd., zatímco způsob dopravy se odvolává na silniční, leteckou, námořní atd. dopravu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th