Prostředky silniční dopravy

Jaké jsou prostředky silniční dopravy?

Doprava po silnici je fyzický proces přepravy zboží nebo lidí po silnici pomocí motorových vozidel nebo jiných prostředků, jako jsou například kolo, motocykl atd. V tomto případě je silnice pruh/trasa mezi místem odjezdu a místem určení.

Ve srovnání s jinými druhy dopravního systému, jako je námořní a letecká doprava, jsou náklady na údržbu silnic nižší. Doprava po silnici může být v určitých případech jedinou metodou dopravy ve venkovských oblastech, kde není k dispozici jiný dopravní prostředek.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th