Prostřední velká nádoba

Co je Středně velký silniční kontejner?

Intermediate Bulk Container (IBC) je opakovaně použitelný průmyslový kontejner, který je umístěn na paletě. Především se používá pro skladování a přepravu past, kapalin a prášků. IBC má tři hlavní kategorie, a to pevnou, skládací a flexibilní.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th