Protektionismus

Co je protekcionismus?

Protekcionismus je termín, který odkazuje na vládní politiky, které ukládají překážky mezinárodnímu obchodu za účelem prospěchu národních podniků. Ačkoli protekcionistická opatření se obvykle přijímají za účelem podpory ekonomické činnosti v rámci místní ekonomiky, mohou být také použita k řešení obav o bezpečnost nebo kvalitu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th