Průměrná duhová doba

Co je průměrná doba uložení?

Průměrná doba skladování poskytuje informace o skladovací situaci. Konkrétně popisuje období, ve kterém jsou inventáře a kapitál průměrně vázány ve skladu.

Zároveň průměrná doba skladování ukazuje, kolik spotřebních období průměrný sklad pokrývá. Snížením průměrné doby skladování lze efektivně zlepšit ziskovost společnosti. Kratší doba skladování znamená, že skladovaný materiál lze rychleji proměnit zpět na hotovost.

Průměrná doba skladování se vypočítá z obratu skladu a počtu dnů v roce.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th