Průtokový materiál

Co je to tekutý materiál?

Proudový materiál nebo sypký materiál se odkazuje na zboží bez pevně definované geometrické formy. Toto zahrnuje písek, drt nebo štěrk.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th