První vstup / První výstup (FIFO)

Co znamená FIFO?

FIFO znamená, že nejstarší položky inventáře (první příchozí) jsou první, které jsou používány, spotřebovávány, dodávány nebo prodávány (první odchozí). Jedná se o účetní metodu používanou při správě inventáře společnosti.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th