Původ zboží

Co je původ zboží?

Původ zboží je země nebo region, kde jsou výrobky dováženy. Původ se v mezinárodním obchodu používá k určení cla nebo poplatků, které se mají na výrobky uplatnit. Původ zboží také identifikuje, zda je oblast nebo země, odkud je zboží dováženo, předmětem celních omezení.

V rámci Evropské unie existují dvě hlavní metody určování původu zboží. Jsou to:

  • zboží zcela získané nebo vyrobené v jedné zemi
  • zboží, při jehož výrobě byly použity materiály z více než jedné země

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th