Původní výrobce zařízení (Original Equipment Manufacturer)

Co je výrobce originálního vybavení?

Původní výrobce (OEM) je výrobce nebo společnost, která vyrábí díly a zařízení, které mají být prodávány (to zahrnuje přejmenování, opakované balení nebo seskupování) jiným výrobcem.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th