RFID

Co je RFID?

RFID se odkazuje na identifikaci radiem frekvence. Je to automatická identifikační metoda, která se v posledních letech široce uplatňuje v mnoha oblastech. Základem RFID je bezkontaktní komunikační technologie, která přenáší informace k identifikaci zboží, zboží, zvířat a lidí.

Použití RFID umožňuje mnoho nových aplikací, které nebyly dosud realizovatelné pomocí tradičních identifikačních systémů. RFID systém pracuje s elektromagnetickými vlnami vysílanými čtečkou. Čtečka obsahuje software, který řídí čtecí proces, a střední vrstvu, která má rozhraní ke ostatním systémům a databázím.

RFID se liší od jiných bezkontaktních přenosových systémů tím, že data jsou buď automaticky odesílána při vstupu do dosahu čtečky nebo pouze na požádání.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th