Řídicí centrum

Co je to kontrolní středisko?

Řídící centrum je nástrojem pro vizualizaci aktuálních postupů, stavů a situací logistických procesů. Není to samostatný systém, ale spíše rozšíření již existujícího systému. V intralogistice představuje řídící centrum centrální bod systému řízení skladu, který podporuje odpovědné zaměstnance při celkové kontrole provozu skladu. Klíčové ukazatele jsou sloučeny, intralogistické procesy jsou zpracovány a vyhodnoceny.

Řídící centrum je založeno na sběrném zařízení, které přebírá informace z databáze operačního systému a ukládá je pro další vyhodnocení. Uživatel si jej konfiguruje sám a má možnost libovolně definovat, které klíčové ukazatele chce zobrazovat a vyhodnocovat. Tím je možné cíleně reagovat na interní problémy a nečekané události, aby nedošlo k ohrožení plynulého toku materiálů ve skladu. S řídícím centrem lze dosáhnout značného zvýšení produkce a snížení nákladů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th