Řídicí smyčka

Co je kontrolní smyčka?

Regulační smyčka je model, který vznikl v kybernetice. Skládá se z řídícího prvk, který má specifické cíle, a regulačního systému, který je ovládán příslušnými informacemi.

Skutečná hodnota vytvořená ovládaným systémem je zpětně zpětně přivedena k řídicímu prvku, který pak může určit, zda a jaké odchylky existují porovnáním skutečných a cílových hodnot. Jakmile je tato analýza odchylek k dispozici, lze přijmout korektivní opatření – například revize cílů. Taková regulační smyčka může sloužit k ilustraci efektivního sledu kontrolních procesů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th