Řízení inventáře

Co je to správa inventáře?

Správa inventáře se vztahuje k úplnému digitálnímu zaznamenávání všech pohybů a změn v inventáři v intralogistice. Základně se jedná o činnosti předpovídání a doplňování produktů ve skladu, distribučních centrech nebo skladovacích zařízeních.

Pro úspěšné řízení inventáře musí distributoři splnit práce související s kontrolou inventáře. Doslova to znamená, že je třeba zlepšit kontrolu inventáře. V důsledku toho proces správy inventáře probíhá hladce.

Díky správě inventáře lze vytvářet spolehlivé zprávy o množství, kvalitě a umístění skladování všech předmětů. K tomuto účelu je potřeba systém pro řízení skladu, který zná přesnou úroveň zásob ve vztahu k jednotlivým paletám a místům skladování.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th