Road Pricing (Celné úlevy)

Co je silniční poplatek?

Cestovné zpoplatnění je tržně orientovaný nástroj pro řízení dopravních toků a financování dopravní infrastruktury. Obvykle zahrnuje účtování za používání silnic. Zavedením různých cen, například během dopravní špičky, v konurbacích nebo na frekventovaných hlavních silnicích, lze efektivně přesunout dopravní toky. Výsledkem je rovnoměrnější využití kapacity silnic. Cestovné zpoplatnění se proto nesmí zaměňovat s jednotnou silniční mýtnou sazbou, která není diferencována podle času a prostoru.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th