Rozhraní (API)

Co je rozhraní?

Schnittstelle, často označovaná jako API (rozhraní pro programování aplikací), je část programu, která se používá pro komunikaci. Konkrétně se jedná o bod přechodu mezi softwarovým systémem a jinými programy, který je k dispozici pro připojení k systému. Výměna dat nebo jejich zpracování probíhá prostřednictvím této rozhraní. V podnicích umožňují rozhraní různým systémům vzájemnou interakci. Jednotlivé činnosti jsou propojeny rozhraními. V objektově orientovaném programování rozhraní určuje, které metody jsou nebo musí být k dispozici v různých třídách.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th