Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA)

Co znamená NAFTA?

NAFTA znamená Severoamerická dohoda o volném obchodu. NAFTA je dohoda mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem, která proběhla v roce 1994. NAFTA je největší zóna volného obchodu na světě vedle Evropského hospodářského prostoru.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th