Silniční doprava

Co znamená silniční doprava?

Silniční přeprava je fyzický proces přepravy nákladu po silnici pomocí motorových vozidel. V tomto případě je silnice pruh/trasa mezi stanovištěm odjezdu a cílem.

Ve srovnání s jinými druhy dopravního systému, jako jsou mořská a letecká doprava, je údržba silnic levnější. Silniční přeprava může někdy být jediným způsobem dopravy do venkovských oblastí, kde není k dispozici jiný druh dopravy.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th