Six Sigma

Jaké je význam Six Sigma?

Six Sigma v řízení kvality a zlepšování procesů:

Six Sigma slouží jak jako metodologie řízení kvality, tak jako systém pro zlepšování procesů. Jeho stěžejním prvkem je komplexní analýza, měření, popis, zlepšování a neustálé monitorování obchodních procesů pomocí statistických a analytických technik.

Matematická přesnost a měření výkonu:

To, co odlišuje Six Sigma od jiných přístupů k zlepšování procesů, je jeho přísná matematická orientace. Metodicky se Six Sigma snaží učinit výkon procesu kvantifikovatelným pomocí klíčových ukazatelů výkonu.

Identifikace kořenových příčin a zlepšování procesů:

V případech, kdy schopnost procesu nedosahuje očekávání, Six Sigma systematicky identifikuje příčinné vztahy, které stojí za problémy s procesem. Tento analytický přístup potvrzuje původ těchto problémů. Je třeba poznamenat, že použitelnost Six Sigma není omezena pouze na zlepšení kvality; univerzálně se vztahuje na všechny procesy v rámci organizace.

Univerzální aplikace a široký dopad:

Jednou z výrazných vlastností Six Sigma je jeho univerzální použitelnost ve všech procesech v rámci společnosti. Ačkoli jeho hlavním cílem je zlepšení kvality, jeho principy lze univerzálně využít k optimalizaci různých organizačních procesů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th