Skladová logistika

Co znamená skladová logistika?

Skladová logistika je podčástí podnikové logistiky, která se zabývá řízením a skladováním vlastního nebo cizího zboží ve skladech. Popisuje a určuje, jak je zboží přijímáno do skladu, jak je skladováno, přepravováno uvnitř skladu a jak je zboží expedováno ze skladu.

Kromě toho má skladová logistika za úkol přijímat materiály, kontrolovat je z hlediska použitelnosti a případně je předávat na požadovanou pozici. Cílem skladové logistiky je využít skladištní funkce co nejoptimálněji, aby bylo zboží kdykoliv nalezeno jak na skladové polici, tak v systému.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th