Skladovací poplatek

Co je Skladovací poplatek?

Úložný poplatek je forma služebního poplatku, která se používá, když maloobchodník pronajímá skladovací prostory od logistického poskytovatele. Je placen poskytovateli služeb v závislosti na délce skladování, váze zboží a skladovacím prostoru. Úložný poplatek může být uhrazen různými službami.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th