Skladování nařízení

Co je to skladovací předpis?

Skladovní předpis je systém pro jasnou přidělení položky skladu a jejího skladovacího místa. Skladovní předpis proto zahrnuje pravidla pro umístění položek ve skladu.

Existují dvě základní pravidla skladovního předpisu, kterými jsou pevný skladovní předpis a variabilní skladovní předpis. Pevný skladovní předpis znamená, že určitá položka je vždy umístěna na stejném skladovacím místě, zatímco variabilní skladovní předpis znamená, že určitá položka je umístěna na jakémkoli volném skladovacím místě.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th