Skladování nebezpečných látek

Co je skladování nebezpečných látek?

Ukládání nebezpečných látek je upravováno předpisy o přepravě, balení a označování. Ty se tedy vztahují na skladování chemikálií a nebezpečných látek před, během a po přepravě – i když se jedná jen o krátkodobé skladování.

Nebezpečné látky jsou definovány jako látky, které z důvodu svého stavu nebo alespoň jedné své vlastnosti představují riziko pro život, veřejné zdraví a obec. Nebezpečné látky jsou rozděleny do různých skladovacích tříd. Nicméně ne každá nebezpečná látka musí být nebezpečným zbožím a podléhat předpisům pro skladování nebezpečných látek.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th