Skladové využití

Co znamená použití ve skladu?

Použití skladu závisí především na stavu skladovacího prostoru. Skladovací místnosti musí být vybaveny odpovídajícím způsobem v závislosti na zboží, které se tam skladuje. Například pro skladování potravin nebo farmaceutických výrobků je nutný chladicí systém. Kromě toho je použití skladu omezeno právními a bezpečnostními požadavky. Příklad: výbušné látky lze skladovat pouze v prostorách, kde jsou dodržovány určité ochranné vzdálenosti od obytných oblastí a dopravních tras.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th