Skladový software

Co je to softwarové řešení pro sklad?

Skladový software je software, který se používá k monitorování, řízení a provádění všech procesů ve správě skladu. Pomáhá s komplexním, chybovým a časově náročným skladováním a má za cíl přispívat k efektivitě a optimalizaci řízení skladu.

Skladový software sleduje tok zboží od objednávky po skladování a doručení a vždy udržuje aktuální stav skladových zásob. Může také pomoci centralizovat a automatizovat data a procesy, jako je doprava, účetnictví a fakturace.

Pro použití skladového softwaru je vyžadováno vhodné IT prostředí. Nicméně existuje také skladový software založený na prohlížeči, který je vhodný pro malé a střední podniky – ovšem není vhodný pro rostoucí objednávky a množství zboží s rostoucím úspěchem. To je z důvodu, že se s obtížemi integruje do administrativního procesu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th