Skupinová nákladní přeprava

Co je skupinová nákladní přeprava?

Skupinová přeprava je způsob dopravy, při kterém se jednotka zboží přepravuje ve svazcích, aby vytvořila konsolidovanou přepravu, tj. kombinaci několika menších zásilek do jednoho plného kontejneru. Tento způsob přepravy je vhodný pro jednotlivé palety. Pro větší množství palet je obvykle výhodnější zvolit částečné zatížení.

Proces skupinové přepravy funguje tak, že se obecný náklad shromáždí od různých odesílatelů a ve skladu speditions agenta se kombinuje do skupinového nákladu. Po doručení se opět oddělí ve zodpovídajících skladech.

Díky své nákladové efektivnosti je skupinová přeprava široce používaný postup v logistice, protože smísení různých zásilek má výhodu zvláště úsporného postupu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th