Slepá zásilka

Co je Slepá zásilka?

Slepá zásilka“ je situace, kdy prodejce (distributor) skrývá identitu dopravní společnosti před kupujícím. V podstatě kupující neví, odkud a od koho bylo jeho zboží původně odesláno. Kupující obdrží své zboží podle objednávky a věří, že zásilka byla odeslána přímo od prodejce.

V tomto typu zásilky dopravce odesílá zásilku přímo kupujícímu, aniž by zpřístupnil svou identitu. Místo toho jsou informace o distributorovi uvedeny na etiketě zboží.

Tento typ zásilky je většinou požadován distributory, kteří chtějí utajit jméno odesílatele nebo výrobní společnosti. Kupující je tak úplně ‚slepý‘ a nemá ponětí o tom, kdo přesně zboží odeslal.

Důvody pro slepou zásilku

Distributor má několik důvodů k tomu, aby tajil identitu odesílatele. Dva hlavní důvody jsou:

  • Prevent direct contact between the shipper and the buyer
  • Avoid a situation of letting the buyer know that the goods are third party products

V některých případech může distributor použít „“dvojitou slepou zásilku„“. To znamená, že jak odesílatel, tak kupující mají obchodní vztah přímo s odesílatelem, aniž by věděli o sobě navzájem. V podstatě odesílatel neví, komu zboží posílá, a stejně tak kupující nezná identitu odesílatele.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th