Speciální doprava

Co je to speciální doprava?

Speciální přeprava je přesun zboží nebo objektů, které nelze přepravovat standardním přepravním vozidlem. V silniční dopravě překračuje velikost zboží vyžadující speciální přepravu standardní a právní hmotnostní limity.

V důsledku toho, pokud zboží vyžaduje speciální přepravní požadavky, je odesláno speciálními přepravami. Mezi speciální přepravu patří přeprava nebezpečných látek, těžkého nákladu a chladících produktů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th