Specifikace

Co jsou specifikace?

Specifikace je souborem zdokumentovaných požadavků, které konkrétně popisují, jak dodavatel splní potřeby klienta. Obecně obsahuje specifikaceformulovaná řešení a podrobné požadavky na to, jak a s čím je produkt vyvíjen. Je tedy struktura rozpracování práce. Důležité strukturovací body, jako je použití produktu, definice cílů nebo přehled produktu, jsou také zaznamenány ve specifikaci.

Teprve poté, co klient přijme specifikaci požadavků, může skutečná implementace začít s dodavatelem. To nejen předchází nedorozuměním, ale také umožňuje efektivněji zpracovat projekt.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th