Špína

Co znamená Pilferage?

Krádeže jsou obvykle aktem krádeže předmětů nebo věcí s malou hodnotou. Je možné je rozdělit do dvou hlavních aspektů, a to inventáře a krádeží na moři.

Z hlediska inventáře způsobuje krádež snížení stavu zásob v důsledku krádeže v obchodech nebo krádeže prováděné zaměstnanci. Krádeže zaměstnanců obvykle znamenají drobné krádeže prováděné opakovaně po delší dobu. Na druhé straně krádeže na moři se týkají krádeže malého množství velké zásilky.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th