Spotový trh

Co je Spot Market?

Spotový trh je trh pro výměnu mezinárodních komodit, na kterém jsou transakce prováděny za okamžitou platbu a promptní dodání. Spotový trh je také známý jako lokomotivní trh, hotovostní trh nebo efektivní trh.

Na spotových trzích se obchodují devizy, cenné papíry nebo komodity na základě standardizovaných smluv. Obvyklá doba vzájemného vyrovnání transakcí je maximálně dva obchodní dny. Transakce, které přesáhnou tuto dobu, jsou přesunuty na futures trh.

Spotové trhy existují také ve světě dopravy a logistiky. Na tomto spotovém trhu jsou denně nabízeny náklady a uvolněné kamiony. Obchodování „na místě“, tedy krátkodobé zadávání objednávek, probíhá za současné denní ceny.

Na digitálních burzách přepravních služeb společnost uvádí, jaké zboží je třeba přepravit, a různí poskytovatelé přepravních služeb podávají nabídky na přepravu. Po obdržení nabídek si klient rezervuje nabídku, která vyhovuje jeho podnikání. Transakce je pak dokončena během krátké doby.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th