Správa skladu

Co je řízení skladu?

Skladové řízení je popsáno jako kontrola denních provozů skladu. Operace se skládají z expedice, převzetí, umístění a kompletace zboží. V podstatě je skladové řízení rozhraní mezi příjmem a výdejem zboží.

Obecně skladové řízení pomáhá organizovat prostor, spravovat inventář, zlepšovat výkonnost skladu, používat vhodnou logistiku skladu, usnadňovat pohyb zboží atd. Tím se zajistí, že všechny skladové procesy probíhají co nejplynuleji a nákladově účinně, včetně registrace všech změn ve skladovém stavu.

Na softwarové straně se skladové řízení obvykle provádí pomocí systému pro správu skladu. Jedná se o systém, který spravuje různé vztahy mezi zásobami, jako je dávka, článek, sortiment nebo místo skladování.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th