Správa zásob

Co je řízení inventáře?

Řízení inventáře je proces, který zajišťuje vhodné udržování a správu skladovaných zásob podnikem. Poskytuje podnikům schopnost splnit poptávku zákazníků bez prodlení, čímž snižuje náklady spojené s držením a skladováním zboží. Závěrem lze říci, že řízení inventáře zahrnuje správu skladu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th