Stavební přeprava

Co je Stavební doprava?

Stavební doprava je přesun objektů, jako je sut, nářadí nebo asfalt, z jednoho místa na druhé pomocí vozidel. Stavební doprava se obvykle provádí, když jsou na staveništi naléhavě potřebné určité stavební materiály.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th